fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Report Září 2019

Report Září 2019

  • Radka Bedečová
  • 15.10.2019

Vážení a milí rodiče, stálí i nově příchozí,

dovolte mi Vás stručně informovat o tom, jak jsme prožili s dětmi první měsíc ve školce.

Pro některé děti to byl další čas strávený ve školce, pouze s nově nabytými dojmy z prázdnin. Pro polovinu dětí to však byla první zkušenost s kolektivem, se školkou, režimem a času stráveným bez rodičů. Ráda bych Vám poděkovala za to, že jste dbali našich rad ohledně adaptace, a tím Vašim ratolestem nástup do školky a zvykání si na ni velmi usnadnili. Jsme rádi, že děti už chodí do školky bez slziček a již od rána se na nás usmívají. Ani jsme snad nečekali, že to půjde tak rychle a hladce.  

Během prvního týdne jsme si hlavně hráli, učili se s dětmi jména, značky, ukazovali jsme jim, kde mají svoje místo u stolečku, v šatně, svůj ručník… S těmi nejmenšími jsou vždy první týdny hlavně o tom, aby se orientovaly v prostoru, který obývají a aby se tu s námi cítily bezpečně. Postupně je učíme režimovým věcem, jak probíhá stolování, jak si chodit pro jídlo, jak se co nejvíce samostatně obléknout když jdeme ven. Samozřejmě jim vše opakujeme, připomínáme a často nás nové děti překvapí tím, že něco zvládnou lépe či rychleji než staří školkoví mazáci :-). 

Další dva týdny jsme se věnovali pravidlům ve školce. Říkali jsme si tom, že se nepereme a nehádáme a jsme na sebe hodní (srdíčkové pravidlo). Že když něco chceme, hezky o to poprosíme a následně poděkujeme a také, že se hezky zdravíme a samozřejmě, že mluvíme hezky a slušně a neříkáme sprostá slova (pusinkové pravidlo). Jsme rádi, že jdete i vy dětem příkladem a každé ráno nám s úsměvem popřejete dobrý den, příklad je, jak jistě víte, nejlepší a nejrychlejší způsob, jak se děti učí. Mezi další pravidla ve školce patří takzvané želvičkové, které dětem říká, že ve školce chodíme pomalu a nelítáme tady jako tryskomyši . Toto pravidlo musíme několikrát denně opakovat, protože děti jsou někdy k nezastavení. Košťátkové pravidlo nás učí, že si máme po sobě uklízet, aby se ve školce dalo fungovat a bezpečně chodit ve všech prostorech. Naučili jsme se pěknou a dětmi oblíbenou Uklízecí písničku. A poslední je kapičkové pravidlo, které je o tom, že neplýtváme vodou a necákáme vodu v koupelně, aby tam někdo neuklouzl. Myslím, že děti si vše pěkně pamatují a ve většině případech i dodržují. 

Poslední zářijový týden patřil zvířátkům na farmě. Děti se seznámily s tím, která zvířátka farmu obývají, jak se jmenují jejich mláďata a čím se krmí. Naučili jsme se písničku Když jsem já sloužil. S Ráďou děti opět hodně cvičí a tancují a také prolézají opičí dráhy, z níž má největší úspěch tunel, kterým se děti plíží k cíli. 

Každý týden si děti něco vyrobí, namalují, naučí se písničku či básničku, každý den cvičí a zpívají. Jsme rádi, že se aktivně zapojují všechny děti. Je nám jasné, že když se jich zeptáte „tak co bylo ve školce“, nejspíš Vám odpoví něco jako „dobrý“, případně vylíčí událost, která se stala před týdnem, protože byla pro ně velmi intenzivní . Výtvory dětí pravidelně obměňujeme v šatnách, abyste viděli jejich pokroky, případně měli srovnání s ostatními. Obrázky za děti nemalujeme, vše je práce dětí (a myslím, že dobrá práce). Snad jen menším dětem pomáháme se stříháním, to ještě samozřejmě neumí. U dětí si všímáme mnoha oblastí, ať už je to hrubá či jemná motorika, grafomotorika, vývoj řeči, vyjadřování na úrovni věku, intelekt… U menších je dětí spousta věcí samozřejmě ještě ve vývinu, starší děti už by nějaké úrovně dosáhnout měly. I v letošním roce nabízíme po domluvě individuální konzultace s rodiči, abychom Vám v případě Vašeho zájmu sdělily s Ráďou naše postřehy o dětech a případně doporučily, v kterých oblastech své dítko podporovat a vyzdvihly jeho silné stránky. 

Přeji Vám krásné podzimní dny

Háňa