fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Prázdniny ve školce

Prázdniny ve školce

  • Radka Bedečová
  • 17.9.2018

V létě byl ve školce prázdninový režim, a tak některé děti školku navštěvovaly pouze na začátku července a na konci srpna. Jistě jste si Vy i děti všimli, že proběhly nemalé změny. Především personální. Do funkce ředitelky byla jmenována Radka Bedečová (Ráďa) a roli učitelky budu zastávat já, Hanka Švamberková (Háňa). Vařit nám stále bude báječná kuchařka Ivča a o uklizené a hygienické prostřední se postará Pavla. Tím se také dostávám k první změně, tedy k tomu, že bychom si přály, aby nám děti říkaly jménem. Kdyby tedy doma o nás mluvily ne jako o paní učitelkách, ale jako o Rádě, Háňě, Ivče a Pavle, netřeba je opravovat :-).

Další velkou změnou, kterou nelze přehlédnout, je určitě interiér školky. Přípravný týden byl opravdu náročný, malovalo se, pokládal se nový koberec, stěhovaly se skříně, třídily se hračky a velká spousta věcí se vyhodila. Ještě, že Ráďa má hodně bráchů a šikovného tatínka, takže celá rodina byla zapojena a stěhovala nábytek sem tam, aby se mohla třída dát do pořádku. Děkujeme také paní starostce, která nám zajistila přistavení kontajneru a také domluvila šikovné zručné brigádníky, kteří nám ochotně pomáhali při úklidu.

No a když bylo vše čisté, vysmejčené, nové postýlky povlečené, voňavé a urovnané, už jen stačilo, aby přišly děti. Bylo moc fajn, že jsme během srpna poznaly s Ráďou některé z dětí, zapamatovaly si jména, přiřadily k nim správné příbuzné na vyzvedávání, zjistily, kdo je čí babička, bratranec, strejda, teta...a díky tomu už to v září nebude tak náročné.

Na třídní schůzce si děti vybraly novou značku, daly si něco dobrého, co Ivča s Pavlou napekly (děkujeme) a seznámili jste se s tím, jakou proměnou školka prošla. My doufáme, že změna bude probíhat i dál a že se nám v součinnosti s obcí podaří sehnat prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení.

Doufáme, že se děti rychle zadaptují, jak na nás, tak na školku celkově. Vypadá to velmi dobře a my doufáme, že se děti budou do školky těšit, budou chodit s úsměvem a že i Vy, rodiče, budete s námi spokojeni, i když třeba budeme některé věci dělat jinak než bylo zvykem. Věřte, že svoji práci děláme a budeme dělat vždy tak, aby se děti cítily dobře a každý den se něco nového naučily. Povedeme děti k vzájemnému respektu a k tomu, aby konfliktní situace mezi sebou neřešily pěstmi či hádkami, ale aby hledaly jiné způsoby. Budeme hodně chodit ven, i na delší procházky, budeme si hodně hrát, hodně zpívat, tvořit a cvičit, každý měsíc bychom rádi realizovaly nějakou kulturní akci (výlet, divadlo...) a hlavně chceme školku otevřít i Vám a pořádat akce pro rodiče s dětmi a s Vaší spoluprací rozvíjet všestranně Vaše děti. Protože školka nemá suplovat rodinu, ale školka a rodina by se měly doplňovat, přejeme si tedy, abychom se v hojném počtu setkávaly na různých akcí, které pro Vás budeme s chutí vymýšlet.

Přejeme krásný vstup do nového školního roku, hlavně bez slziček (jak na straně dětí, tak na straně rodičů :-))

Hanka