fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Naše školka

Naše školka

  • Michal Adler
  • 17.9.2018

Mateřská škola je jednotřídní pro děti od 3 do 6 let s kapacitou 25 dětí. O přijetí dětí rozhoduje ředitel školy.Podrobnosti o přijímání dětí jsou uvedeny ve školním řádu.

MŠ Dřínov je umístěna spolu se součástí, školní jídelnou, v klidné zóně přebudované pro své potřeby z bývalé základní školy( v r.1979).
Vnitřní prostory jsou  prostorné, máme vlastní hernu, ložnici a tělocvičnu, které však již potřebují zmodernizovat.

Přes letní prázdniny ve školce proběhla rekonstrukce třídy. Nové malby, koberec a nábytek projasnily celou třídu. Ještě je v plánu rekonstrukce zbylých prostor mateřské školy, podle dostupnosti finančních prostředků.

Naším hlavním partnerem je zřizovatel – Obec Dřínov.