Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

  • slidebg1
    Vesnická školka plná pohody.
  • slidebg1
    Učitelky reagují přiměřeně na individuální potřeby každého dítěte. Učitelka je dítěti spíše partnerem a průvodcem na jeho cestě k poznání.

O naší školce

Zkušení pedagogové

Zaměstnanci školky.

Aktivity

 

Dřínov dne 12.5.2022     Č.j. 17/21

 

Datum zveřejnění:  13.5.2022

 

Rozhodnutí v přijímacím řízení do Mateřské školy Dřínov, okres Kladno

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § 183 odst.2 zákona č.    500/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví, dle zákona č. 500/2004 o správních řízeních a dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání s nástupem od 1.9.2021 těmto žadatelům:

 

Registrační číslo         SŘ -  2022001

                                   SŘ -  2022002

                                   SŘ -  2022003

                                   SŘ -  2022004 

                                   SŘ -  2022005

                                   SŘ -  2022006

                                    SŘ -  2022007

                                  

 

Nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání: všechny děti přihlášeny v řádném termínu zápisu 5.-6.5.2022 byly přijaty a kapacita školy je naplněná.

 

                                  

                                   

                                

 

Odůvodnění:

Přednostně byly přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s trvalým pobytem ve Dřínově, Drchkově a obcích se schválenou spádovostí, podle data narození, od nejstarších dětí po nejmladší, do nejvýše povoleného počtu dětí v Mateřské škole Dřínov, okres Kladno.

 

 

 

 

                                                                         Radka Neužilová- ředitelka MŠ

V ÚTERÝ 26.4.2022 se budete moci

i se svými dětmi podívat do školky,

pohrát si s nimi,

vyzvednout dokumenty potřebné k zápisu

a zeptat se, na co potřebujete.

Školka bude pro Vás otevřena od 10:00-11:30hod.

(kdy jsou školkové děti na zahradě). Ráďa N.

Fotky ze cvičení, zpívání, svačiny v záložce AKTIVITY

Tělovýchovné činnosti pojímáme rozmanitě. Děti se rády věnují tanečkům na oblíbenou hudbu, vždy si zavrtíme celým tělem :-). Také se dobře baví u dětské jógy, která prověřuje pružnost a protažení celého těla . Občas zařazujeme i neobvyklé prvky, které prohlubují například vzájemnou spolupráci, důvěru a děti si také osvojují bezpečný vzájemný fyzický kontakt. Tentokrát jsme si s dětmi hráli na ještěrky, které se opalují na kameni (jeden ve dvojici dělal kámen, druhý ještěrku, poté se děti vystřídaly). Pak si děti vyzkoušely, zda udrží na chvilku unést na zdech svého kamaráda (stejně velkého). A nakonec jsme si vyzkoušeli pád důvěry, který prověřuje nejen sebedůvěru a důvěru v nás učitelky, ale také vyžaduje soustředění dětí a zpevnění celého těla.

Mateřská škola Dřínov okres Kladno

vyhlašuje

 zápis do MŠ

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Vyplněné dokumenty umístěte do schránky MŠ od pondělí 11.5. do středy 13.5.2020

             

 

Potřebné dokumenty:

- Žádost o přijetí do MŠ

- potvrzení od lékaře, zda je dítě způsobilé navštěvovat MŠ a je řádně očkováno- zadní strana evidenčního listu (případně čestné prohlášení rodiče a kopii očkovacího průkazu)

-rodný list dítěte (kopii)

-OP zákonného zástupce(kopii)

-seznámení s kritérii

(potřebné dokumenty vyzvedněte u MŠ nebo po telefonické konzultaci 722 222 997)

 

 

6.6. jedeme na celodenní výlet do zooparku Chomutov.

Odjíždět budeme v 8:00 hod. od hospody ve Dřínově. Vracet se budeme mezi 15-16 hod. Svačiny i oběd vezeme s sebou. V Zoo máme zamluvený hodinový vzdělávací program a jízdu vláčkem po části zoo. 

S sebou: batůžek s pláštěnkou, lahev s pitím (budeme doplňovat po vypití vodou), pokrývku hlavy, vhodné sportovní oblečení. NEDÁVEJTE dětem sladkosti, jídlo vezeme a nanuka koupíme. 

Platba: 350 Kč do 4.6.2019 (220 Kč autobus, 60 Kč vstup, 40 Kč vláček, 30 Kč odměna).

Vyúčtování výletu bude do 10.6. 2019, přeplatky budou vráceny zpět.

 

Mateřská škola Dřínov okres Kladno

vyhlašuje

zápis do MŠ

 

čtvrtek 2.5.2019 od 14 – 16:30 hod., pátek 3.5.2019 od 10 – 12:00hod.

 

S sebou k zápisu

- Žádost o přijetí do MŠ

- potvrzení od lékaře, zda je dítě způsobilé navštěvovat MŠ a je řádně očkováno

-rodný list dítěte

-OP zákonného zástupce.

(potřebné dokumenty jsou ke stažení na web MŠ nebo k vyzvednutí v MŠ)

 

 

Aktivity

 

Dřínov dne 12.5.2022     Č.j. 17/21

 

Datum zveřejnění:  13.5.2022

 

Rozhodnutí v přijímacím řízení do Mateřské školy Dřínov, okres Kladno

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § 183 odst.2 zákona č.    500/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví, dle zákona č. 500/2004 o správních řízeních a dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání s nástupem od 1.9.2021 těmto žadatelům:

 

Registrační číslo         SŘ -  2022001

                                   SŘ -  2022002

                                   SŘ -  2022003

                                   SŘ -  2022004 

                                   SŘ -  2022005

                                   SŘ -  2022006

                                    SŘ -  2022007

                                  

 

Nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání: všechny děti přihlášeny v řádném termínu zápisu 5.-6.5.2022 byly přijaty a kapacita školy je naplněná.

 

                                  

                                   

                                

 

Odůvodnění:

Přednostně byly přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s trvalým pobytem ve Dřínově, Drchkově a obcích se schválenou spádovostí, podle data narození, od nejstarších dětí po nejmladší, do nejvýše povoleného počtu dětí v Mateřské škole Dřínov, okres Kladno.

 

 

 

 

                                                                         Radka Neužilová- ředitelka MŠ

V ÚTERÝ 26.4.2022 se budete moci

i se svými dětmi podívat do školky,

pohrát si s nimi,

vyzvednout dokumenty potřebné k zápisu

a zeptat se, na co potřebujete.

Školka bude pro Vás otevřena od 10:00-11:30hod.

(kdy jsou školkové děti na zahradě). Ráďa N.

Fotky ze cvičení, zpívání, svačiny v záložce AKTIVITY

Tělovýchovné činnosti pojímáme rozmanitě. Děti se rády věnují tanečkům na oblíbenou hudbu, vždy si zavrtíme celým tělem :-). Také se dobře baví u dětské jógy, která prověřuje pružnost a protažení celého těla . Občas zařazujeme i neobvyklé prvky, které prohlubují například vzájemnou spolupráci, důvěru a děti si také osvojují bezpečný vzájemný fyzický kontakt. Tentokrát jsme si s dětmi hráli na ještěrky, které se opalují na kameni (jeden ve dvojici dělal kámen, druhý ještěrku, poté se děti vystřídaly). Pak si děti vyzkoušely, zda udrží na chvilku unést na zdech svého kamaráda (stejně velkého). A nakonec jsme si vyzkoušeli pád důvěry, který prověřuje nejen sebedůvěru a důvěru v nás učitelky, ale také vyžaduje soustředění dětí a zpevnění celého těla.

Mateřská škola Dřínov okres Kladno

vyhlašuje

 zápis do MŠ

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Vyplněné dokumenty umístěte do schránky MŠ od pondělí 11.5. do středy 13.5.2020

             

 

Potřebné dokumenty:

- Žádost o přijetí do MŠ

- potvrzení od lékaře, zda je dítě způsobilé navštěvovat MŠ a je řádně očkováno- zadní strana evidenčního listu (případně čestné prohlášení rodiče a kopii očkovacího průkazu)

-rodný list dítěte (kopii)

-OP zákonného zástupce(kopii)

-seznámení s kritérii

(potřebné dokumenty vyzvedněte u MŠ nebo po telefonické konzultaci 722 222 997)

 

 

6.6. jedeme na celodenní výlet do zooparku Chomutov.

Odjíždět budeme v 8:00 hod. od hospody ve Dřínově. Vracet se budeme mezi 15-16 hod. Svačiny i oběd vezeme s sebou. V Zoo máme zamluvený hodinový vzdělávací program a jízdu vláčkem po části zoo. 

S sebou: batůžek s pláštěnkou, lahev s pitím (budeme doplňovat po vypití vodou), pokrývku hlavy, vhodné sportovní oblečení. NEDÁVEJTE dětem sladkosti, jídlo vezeme a nanuka koupíme. 

Platba: 350 Kč do 4.6.2019 (220 Kč autobus, 60 Kč vstup, 40 Kč vláček, 30 Kč odměna).

Vyúčtování výletu bude do 10.6. 2019, přeplatky budou vráceny zpět.

 

Mateřská škola Dřínov okres Kladno

vyhlašuje

zápis do MŠ

 

čtvrtek 2.5.2019 od 14 – 16:30 hod., pátek 3.5.2019 od 10 – 12:00hod.

 

S sebou k zápisu

- Žádost o přijetí do MŠ

- potvrzení od lékaře, zda je dítě způsobilé navštěvovat MŠ a je řádně očkováno

-rodný list dítěte

-OP zákonného zástupce.

(potřebné dokumenty jsou ke stažení na web MŠ nebo k vyzvednutí v MŠ)

 

 

Potřebujete více informací?

Zavolejte nám, nebo napište. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Kontakty
image
2.9
2020

První den ve školce

První den ve školce je náročný nejen pro samotné děti, učitelky, ale samozřejmě také pro maminky a t...